فرهنگ ما

ارزشهای اصلی: احترام ، صداقت ، مسئولیت ، نوآوری ، تمرین و همکاری

هدف: برای در نظر گرفتن مشتریان به عنوان جهت دهنده ، ایجاد ارزش کنید ، منافع همه طرفها (مشتریان ، کارکنان ، سهامداران ، تامین کنندگان و جامعه) را در نظر بگیرید و به نفع جامعه باشید.

استراتژی: به عنوان یک اپراتور که دکوراسیون ، ساخت و مدیریت مغازه ها را ادغام می کند ، ما خدمات متمایز مغازه را برای شرکت های تجاری ارائه می دهیم ، تمرکز خود را بر روی مشتریان بزرگ ادامه می دهیم و سعی می کنیم یک زنجیره زیست محیطی ارزش آفرین مشتری ایجاد کنیم.

هدف، واقعگرایانه: شرکت پیشرو در صنعت ساخت مغازه چین باشد.

چشم انداز: پیام آور زیبایی و خالق فضای سبز کسب و کار باشید